Šis dokuments nav statūti, bet kārtības rullis.

 

Iestājoties klubā, tā biedrs iegūst draudzīgu un izpalīdzīgu draugu kopu, kuri ir aizrāvušies ar vienu sapni, sapni par debesī un lidošanu

 

Kluba biedra tiesības;

 

 1. Brīvi piedalīties kluba sapulcēs, izteikt savu nostāju un viedokli
 2. Piedalīties kluba un kluba sadarbības partneru rīkotos pasākumos
 3. Pārstāvēt klubu pašmāju un starptautiskās sacensībās, izstādēs un citos publiskos pasākumos.
 4. Bez ierobežojuma izmantot klubam piederošo lidpleķi
 5. Rīkot pasākumus, sacensības, izstādes, paraugdemonstrējumus popularizēt modelismu. (lidmašīnas, raķetes, gaisa baloni, pūķi, helihopteri, multirotori un citi lidojoši objekti)

 

 

Kluba biedra pienākumi;

 

 1. Popularizēt, savu iespēju robežās, avio modelēšanu mazo aviāciju un aktīvu dzīves stilu.
 2. Atbalstīt, savu iespēju robežās, rīkotos kluba pasākumus kā arī ņemt dalību to organizēšanā.
 3. Apzinīgi un savlaicīgi veikt ziedojumu kluba attīstībai

 

Kārtība kā iestāties KASKā un atstāt tā rindas

 

 1. Raksta iesniegumu par vēlmi piedalīties kluba darbībā.
 2. Veic iestāšanās ziedojuma iemaksu, pret kuru saņem savā īpašumā kluba atšķirības zīmes, biedra karti, cepuru, uzlīmi ar kluba logo.
 3. Kluba biedram nav jābūt aktīvam pilotam, bet sirdī jāsapņo par debesīm.
 4. Izstāšanās notiek rakstot iesniegumu kluba valdei, kurā ir izteikta vēlme pamest klubu, neminot iemeslu.
 5. Pāriet no aktīvā kluba biedra uz atbalstītāju ir tieši tāda pati, kā izstāšanās gadījumā.
 6. Ja kluba biedrs ilgstoši nepiedalās kluba rīkotajos pasākumos un sapulcēs, pārējie kluba biedri ir tiesīgi sapulcē izlemt par kluba biedra statusa noņemšanu, bez šīs personas klātbūtnes

 

 

Klubā varētu būt arī goda biedri, un atbalstītāju komanda, kurai ir nedaudz atšķirīgs ekipējums nekā kluba biedram.