Kuldīgas aviokluba vēsture aizsākusies jau brīvās Latvijas laikā, pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, tika uzbūvēti divi planieri, viens sērkociņu un saplākšņa ražošanas fabrikā “Vulkāns”, otrs Vinklera tekstila fabrikā.

Pēc tam Kuldīgas aviācijas sporta klubs tika atjaunots 1962. gadā. Kluba atjaunošanas iniciators bija Vidovskis . Gada laikā jaunie kluba biedri apguva teoriju un otrajā gadā jau tika uzsākti patstāvīgi lidojumi ar diviem БРО-11 planieriem. bro11-i

Kluba darbs ritēja aktīvi un jau nākošajā vasarā klubs bija savā īpašumā ieguvis divvietīgu metāla konstrukcijas planieri КАИ-12 «ПРИМОРЕЦ».

primorecVidovska vietā stājās cits kluba vadītājs, kura nenopietnās darba attieksmes dēļ planierim notika avārija. Laimīgu apstākļu sakritības dēļ bojā gājušo nebija, taču klubs tika slēgts.juris geide primorec

Daļa bijušā kluba dalībnieki kluba darbību atkārtoti noreģistrēja 2005. gadā. Kluba darbība aktīvi turpinās līdz šai dienai.

Paralēli aviācijas kluba darbībai aktīvi visu šo laiku norit arī lidmodelistu darbība. Lidmodelistu aktivitātes aizsākās ar pionieru nama nodibināšanu pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, kurā vienīgais tehniskais pulciņš bija lidmodelistu pulciņš. Pakāpeniski lidmodelistu pulciņš pārtapa par jauno tehniķu pulciņu , bet 1970. gadā tika no jauna nodibināts  lidmodelistu pulciņš, kura vadītājs bija Juris Geide. Pulciņš Jura vadībā savu darbību aktīvi turpināja līdz deviņdesmitajiem gadiem. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sabiedrībā valdīja eiforija,  ka latvieši ir dejotāju un dziedātāju tauta, tāpēc tehniskie pulciņi tika likvidēti atvēlot to telpas mākslinieciskās pašdarbības pulciņiem. (bļin, es vēl tagad esmu dusmīgs)

Zināmu laika periodu Kuldīgā nebija organizētu lidmodelistu pulciņu un modelisti darbojās patstāvīgi. Pēc tam Juris Girvaitis sāka vadīt lidmodelistu pulciņu Centra vidusskolā un tagad turpina to darīt V.Plūdoņa ģimnāzijas telpās, sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru. 

Uz doto brīdi klubs sevī ir apvienojis modelistus no visas kurzemes – Aizpute , Dobele, Kuldīga , Saldus,  Ventspils… Un tā rindas patstāvīgi papildinās.