Kluba biedra tiesības;

 

 1. Brīvi piedalīties kluba sapulcēs, izteikt savu nostāju un viedokli
 2. Piedalīties kluba un kluba sadarbības partneru rīkotos pasākumos
 3. Pārstāvēt klubu pašmāju un starptautiskās sacensībās, izstādēs un citos publiskos pasākumos.
 4. Bez ierobežojuma izmantot klubam izmantojamo lidpleķi un piederošo inventāru.
 5. Rīkot pasākumus, sacensības, izstādes, paraugdemonstrējumus popularizēt modelismu un mazo aviāciju.

 

 

 

Kluba biedra pienākumi;

 

 1. Popularizēt, modelismu, mazo aviāciju un aktīvu dzīves stilu.
 2. Atbalstīt, rīkotos kluba pasākumus kā arī ņemt dalību to organizēšanā.
 3. Apzinīgi un savlaicīgi veikt ziedojumu kluba attīstībai.
 4. Piedalīties kluba pasākumu norišu vietu sakārtošanā un labiekārtošanā.
 5. Kluba biedrs apņemas ievērot noteiktās lidošanas zonas noteikumus.

 

RC modeļu lietošanas noteikumi:

Pirms lidojuma.

1.Marķē modeli ar savu vārdu uzvārdu adresi un telefona numuru

2 Identificē sevi kā modeļa pilotu ar cepuri kreklu vai kādā citā veidā

3 Izvērtē iespējamos riskus, tostarp apkārtējās vides specifiku, ģeogrāfiskā

izvietojuma apbūvi, infrastruktūru, kā arī meteoroloģiskos apstākļus

4 Lidojumu virs pasākuma vai tā tiešā tuvumā saskaņo ar pasākuma atbildīgo personu.

5 Ja modelis ir smagāks par 1,5 kg un tu esi jaunāks par 18 gadiem, veic lidojumus tikai vecāku jeb aizbildņa uzraudzībā.

6 Ja modelis ir smagāks par 1,5 kg nepieciešams apdrošināt civiltiesisko atbildību. Ja nav šāda apdrošināšana , incidenta gadījumā izdevumus sedz pilots.

7 Visi incidenti, kuros jūs esat iesaistīti vai esat liecinieki, ir jāziņo kluba drošības pārstāvim.

8 Pilots ir atbildīgs par to ka modelis ir tehniskā kārtībā un derīgs lidojumam.

9 Ja modeļu īpašnieks nodod modeli  regulēt-aplidot citam pilotam, incidenta gadījumā atbildību un zaudējumus sedz modeļa īpašnieks.

 

Lidojuma laikā

 1. Lidojumus veic vietās kuras atbilst  2016 gada 22 novembra MK Nr. 737 noteikumiem.
 1. Modelis pirms lidojuma atrodas drošības zonā. Modelis uz pacelšanās joslu tiek novietots pirms tam saskaņojot ar citiem pilotiem. Lidojuma zonā var atrasties tikai viens modelis un pilots. Ja lidojumus grib veikt vairāki piloti reizē, to saskaņo pirms lidojuma. Lidojuma laikā nevienu pilotu nedrīkst traucēt.
 2. Ja modelis ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, to startēt drīkst tikai drošības zonā ievietojot speciālā modeļa turēšanas iekārtā, jeb to tura palīgs. Ja modelis izbraucot uz joslas noslapst, to nekavējoties pārvieto drošības zonā. Startēt iekšdedzes dzinēju uz skrejceļa kategoriski aizliegts.
 3. Nelidot tuvu citiem modeļiem, lai neradītu sadursmes draudus. Nelidot tuvu cilvēkiem un transporta līdzekļiem.
 4. Ja modelis kļūst nevadāms pilotam par to nekavējoties ir skaļi jābrīdina pārējie.
 5. Pirms nosēšanās pilots skaļi paziņo „Sēžos” Pēc nosēšanās pilots nekavējoties atbrīvo skrejceļu no modeļa. Ja modelis pie nosēšanās tiek bojāts, to nekavējoties noņem no skrejceļa. Daļas kuras ir atdalījušās no modeļa tiek meklētas pēc tam saskaņojot ar citiem pilotiem.

 

Vispārējie noteikumi

 

 1. Nepilotē modeli alkohola, narkotisko, psihotropo jeb citu apreibinošo vielu ietekmē.
 2. Kategoriski aizliegts pasākuma laikā atstāt bērnus un mājdzīvniekus bez uzraudzības. Berni pasākumā var atrasties tikai vecāku jeb aizbildņu uzraudzībā. Mājdzīvnieki pasākumā var būt tikai pavadā.
 3. Neatstāt aiz sevis atkritumus.

 

 

Kluba biedra labais tonis.

 

 1. Kuba biedri arī ārpus Kluba ir un paliek biedri, iespēju robežās atbalsta un palīdz vien otram.
 2. Kluba biedrs apzinās, ka lielākā Kluba vērtība ir paša brīvprātīgā vēlme kopīgi pavadīt laiku Klubā un ka svarīgi ir rīkoties tā, lai veidotu pozitīvu tēlu par Klubu. Kluba darbības dzinējspēks ir Kluba biedru entuziasms un pašiniciatīva.
 3. Kluba biedrs ar prieku piedalās un attīsta Kluba tradīcijās

 

 

Kārtība kā iestāties KASK un atstāt tā rindas

 

 1. Raksta iesniegumu par vēlmi piedalīties kluba darbībā.
 2. Veic iestāšanās ziedojuma iemaksu, pret kuru saņem savā īpašumā kluba atšķirības zīmes, biedra karti, cepuru, uzlīmi ar kluba logo.
 3. Kluba biedram nav jābūt aktīvam pilotam, bet sirdī jāsapņo par debesīm.
 4. Izstāšanās notiek rakstot iesniegumu kluba valdei, kurā ir izteikta vēlme pamest klubu, neminot iemeslu.
 5. Pāriet no aktīvā kluba biedra uz atbalstītāju ir tieši tāda pati, kā izstāšanās gadījumā.
 6. Ja kluba biedrs ilgstoši nepiedalās kluba rīkotajos pasākumos un sapulcēs, pārējie kluba biedri ir tiesīgi sapulcē izlemt par kluba biedra statusa noņemšanu, bez šīs personas klātbūtnes.

 

Kluba simbolika un tās lietošana.

 

Kluba simbolika iedalāma oficiālajā un neformālajā. Kluba biedru Kartes, izšūtas emblēmas, uzlīmes, apdrukāti krekli, cepurītes (pamatkrāsa-zila) drīkst lietot tikai kluba biedri.  Pārējo izstrādājumu pielietojums netiek reglamentēts (kausi, suvenīri u.c.), bet tā lietošana tiek izsvērta kluba sapulcē.

 

Klubā varētu būt arī goda biedri, un atbalstītāju komanda, kurai ir nedaudz atšķirīgs ekipējums nekā kluba biedram (cepurītēm pamata krāsa-sarkana).