Pagājušajās Lieldienās notika lidmodelistu saiets Cīravā .

Pasākumā piedalījās modelisti no visas Latvijas…

Foto arhīvs…